Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zdania publicznego miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, pn: ‚Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w 2011 roku’.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zdania publicznego Miasta JastrzębieZdrój w dziedzinie pomocy społecznej w 2011 roku

Zmiana zarządzenia w sprawie otwartego konkursu ofert