O sprawiedliwość, pokój i pomyślność modlili się wierni podczas nabożeństwa ekumenicznego w parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Ruptawie. Niedzielne nabożeństwo odbyło się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Głównym motywem tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego jest Jerozolima. Chrześcijanie z tego kraju przypominają czasy, kiedy Kościół nie był podzielony. Kierują do chrześcijan na świecie zachętę, by ‚ponownie odkryli wartości, które scalały pierwotną chrześcijańską wspólnotę w Jerozolimie – naukę apostołów, łamanie chleba i modlitwę’. Podczas nabożeństwa ekumenicznego, które odbyło się 23 stycznia, ks. proboszcz Bogusław Zalewski, w imieniu całej ruptawskiej społeczności powitał wyjątkowego gościa, biskupa Władysława Volnego, wieloletniego przewodniczącego Rady Ekumenicznej w Republice Czeskiej. – Modlitwa to oddychanie człowieka z Bogiem, to nasza rozmowa z Bogiem.

To w modlitwie Mu dziękujemy i prosimy, a niejednokrotnie także kładziemy nasze życie w Boże ręce – mówił podczas nabożeństwa biskup Volny.
Nabożeństwo uświetnił występ chóru ‚Belcanto’.