Podatnicy kolejny raz mają możliwość zdecydować, której z jastrzębskich organizacji pożytku publicznego przekażą 1 % podatku.

Jak przekazać 1 procent podatku? To bardzo proste!
Wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego (PIT) za 2010, w tym pozycję ‚Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)’ wpisując:
– numer Krajowego Rejestru Sądowego,
– kwotę – 1%  podatku dochodowego należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W tym roku podatnik nie ma już obowiązku podawania nazwy organizacji pożytku publicznego.

Formularz zeznań rocznych zawiera rubrykę zatytułowaną ‚Informacje uzupełniające’. W rubryce tej można wskazać konkretny cel, na jaki ma zostać przeznaczony 1% podatku. Resztą zajmie się fiskus, który przekaże 1% podatku dla wskazanej organizacji.

Wykaz jastrzębskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2010 r.

– Hospicjum Domowe Im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy Parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju – Numer KRS: 0000012970
– Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie – Numer KRS: 0000001575
– Jastrzębska Urologia –  Numer KRS: 0000003483
– Olimpiady Specjalne Polska – Numer KRS: 0000190280 z dopiskiem w polu ‚informacje uzupełniające’ dla Sekcji Terenowej ‚Wigor’ w Jastrzębiu-Zdroju
– Polski Czerwony Krzyż – Numer KRS: 0000225587 z dopiskiem w polu ‚informacje uzupełniające’ dla Zarządu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
– Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Numer KRS: 0000012847 z dopiskiem w polu ‚informacje uzupełniające’ dla Koła w Jastrzębiu-Zdroju
– Stowarzyszenie Dializowanych ‚Nephros’ z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – Numer KRS: 0000003272
– Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej w Jastrzębiu-Zdroju – Numer KRS: 0000003038
– Towarzystwo ‚Sprawni Inaczej’ – Numer KRS: 0000002790
– Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska – Numer KRS: 0000273051 z dopiskiem w polu ‚informacje uzupełniające’ dla Hufca w Jastrzębiu-Zdroju
– Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju – Numer KRS: 0000051209
– Fundacja ‚Pomocna Dłoń’ – Numer KRS: 0000148945