Zarządzeniem prezydenta miasta sześć jastrzębskich organizacji otrzyma dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury.

Dotację otrzymają:

1. Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej – na organizację VII Festiwalu Kultury Śląskiej pn. ‚Nasze sznity i kraiczki’- kwota 12.060,00 zł
2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej na opracowanie zebranych i uzupełnienie materiałów do wydania VI tomu Jastrzębskiej Biblioteki Historycznej opisującego dzieje Szerokiej, Boryni i Skrzeczkowic oraz znajdujących się w nich parafii na tle historii Górnego Śląska – w tym wydanie 10 biuletynów – kwota 10.500,00 zł
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej – na organizację Irlandzkiego Święta w Jastrzębiu-Zdroju – kwota 8.050,00 zł
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej – na organizację warsztatów artystycznych, fotograficznych pn. ‚Z Pyzą na polskich dróżkach’  – kwota 11.526,00 zł
5. Parafia Ewangelicko-Augsburska – na organizację VI Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej – kwota 24.880,00 zł
6. Ochotnicza Straż Pożarna – na organizację Pokazów Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych – kwota 15.680,00 zł