Można pobrać formularz wniosku o wypłatę ekwiwalentu z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla uprawnionych emerytów i rencistów z przedsiębiorstw robót górniczych.

Wniosek dostępny jest w Gminnym Centrum Informacji, pokój 003 budynek A, czynne w godzinach:

od poniedziałku do środy 8.00 – 15.00.
czwartki 8.00 – 16.30.
piątki 8.00 – 13.30.