Jeździecki Klub Sportowy ‚Equi Verso’ z Jastrzębia-Zdroju oraz Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej z Gliwic serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego, zainteresowanych podjęciem inicjatyw o charakterze ponadnarodowym, na szkolenie, pt.: ‚ABC współpracy międzynarodowej’.

Szkolenie odbędzie się 5 lutego (sobota, godz. 9.00 – 15.00) i 6 lutego (niedziela, godz. 9.00 – 15.00) w siedzibie Jeździeckiego Klubu Sportowego ‚Equi Verso’ w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Bema 98 (http://www.equiverso.pl/dojazd-do-stajni-borynia).
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami współpracy międzynarodowej i międzykulturowej oraz wykorzystania ich zgodnie ze strategią rozwoju organizacji. Szkolenie będzie składać się z wykładu, ćwiczeń interaktywnych, pracy indywidualnej oraz pracy w grupach.
Szkolenie organizacyjnie jest wspierane przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju, natomiast realizowane jest w ramach projektu ‚CZAR PARtnerstw’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie przeprowadzone będzie przez Dawida Makowskiego z Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach.
Szkolenie jest bezpłatne i będzie przeprowadzone w ośrodku jeździeckim w Jastrzębiu-Zdroju (Borynia). Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa i posiłek. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie (do 4 lutego 2011 roku!).
W przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Dwa dni szkoleniowe stanowią jedną całość, jednakże można zgłosić się na dowolny dzień szkoleniowy.
W szkoleniu może wziąć udział większa liczba osób z jednej organizacji. Tematyka, program, metodologia i termin szkolenia przedstawione są w załączniku do ogłoszenia.

Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń (w załączeniu formularz zgłoszeniowy) jest: Anna Gotowiecka – Jeździecki Klub Sportowy Equi Verso z Jastrzębia-Zdroju, tel. 602 784 804, mail: equi-verso@o2.pl
Roman Gruszczyk – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju (ul. Wrzosowa 12A), tel. 324719555, mail: rgruszczyk@um.jastrzebie.pl