W naszym mieście jest kilkanaście miejsc, w których zbierane są przeterminowane środki farmaceutyczne oraz baterie.  Każdy kto posiada takie przeterminowane produkty może je oddać w następujących punktach.

Wykaz aptek na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój zbierających  przeterminowane środki farmaceutyczne

 1. Apteka ‚Wielkopolska’                   
– ul. Wielkopolska 2A
JasFarm Sp. z o.o.

 2. ELFAG-GRZYWOCZ sp.j.             
– ul. Harcerska 9
Apteka DAMIAN

 3. Apteka Prywatna                              
– ul. Opolska  – pawilon
mgr farm. Kazimierz Królicki

 4. Apteka ‚Zdrój’                                 
– ul. 1 Maja 29
Bensz Spółka jawna

 5. Apteka Prywatna                              
– ul. Marusarzówny pawilon 21
mgr Małgorzata Leśniewska

 6. Apteka ‚Zdrowie’                            
– ul. Warmińska 2B
Sp. z o.o.

 7. Apteka ‚Pod Ręką’                           
– ul. Os. 1000 – lecia 3B
 Alina Łuczka sp.j.

 8. OLGA Apteka ‚Przy Rondzie’        
–  ul. 1 Maja 4b
Marszałek-Frąckowiak sp.j.

 9. EWURAN-FRĄCKOWIAK sp.j.    
– ul. Mazowiecka 10
Apteka ‚Pod Wagą’

10. Apteka Ignacy Neugebauer             
– ul. Komuny Paryskiej 18

11. Apteka ‚PRZYJAŹŃ’
S.C. Lucyna Starzykowska          
Marian Starzykowski    
– ul. Piastów 4

12. Apteka w Centrum Handlowym      
– ul. Podhalańska 26
Carrefour

13. Apteka ‚Vitalis’                              
– ul. Katowicka 27

14. Apteka ‚4 Pory Roku’                    
– ul. Łowicka 23

Wykaz miejsc, gdzie jest prowadzona zbiórka zużytych baterii

1. Publiczne Przedszkole nr 8
    ul. Wielkopolska 24

2. Publiczne Przedszkole nr 15
    ul. Szkolna 9

3. Publiczne Przedszkole nr 20
    ul. B. Czecha 8 B

4. Publiczne Przedszkole nr 21
    ul. Opolska 5

5. Publiczne Przedszkole nr 24
    ul. Aleksandra Fredry 15

6. Szkoła Podstawowa nr 3
    ul. Piastów 15

7. Szkoła Podstawowa nr 5
    ul. Mazurska 5

8. Szkoła Podstawowa nr 6
    ul. Śląska 6

9. Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Wielkopolska 22

10. Szkoła Podstawowa nr 10
    ul. Zielona 5

11. Szkoła Podstawowa nr 12
      ul. Szkolna 7

12. Szkoła Podstawowa nr 15
      ul. Świerczewskiego 34

13. Szkoła Podstawowa nr 16
      ul. Komuny Paryskiej 18 C

14. Szkoła Podstawowa nr 17
      ul. Ks. Płonki 23

15. Szkoła Podstawowa nr nr 20
      ul. B. Czecha 20A

16. Szkoła Podstawowa nr 21
      ul. Równoległa 9 C

17. Gimnazjum nr 8
      ul. Katowicka 35

18. Gimnazjum nr 9
      ul. B. Czecha 20 A

19. Gimnazjum nr 10
      ul. Piastów 15
20. Gimnazjum nr 11
      ul. Świerczewskiego 32

21. Zespół Szkół nr 9
       ul. 11 Listopada 4

22. Urząd Miasta
      Al. Piłsudskiego 60
      V piętro koło pokoju 510 A

23.  Zakład Karny
       ul. Norwida 23

24. Firma Handlowo-Usługowa ‚Filip I’
      ul. Wielkopolska 42 F

25. Alfa Elektro Sieć Hurtowni Elektrycznych
      ul. Kasztanowa 2

26. Hurtownia Elektroinstalacyjna ‚Eltomont’
      ul. Podhalańska 31

Zgodnie z art. 48 ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r. sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.6)) przekracza 25 m2, jest obowiązany do:

– przyjęcia  selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie.