Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju serdecznie zaprasza na szkolenie: ‚Dotacje dla firm i organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007- 2013 ‚.

Szkolenie odbędzie się 10 lutego od godz. 14.00 do godz. 16.00 w siedzibie Inkubatora przy ul. Wrzosowej 12 A. Szkolenie jest skierowane do organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą.

Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy w zakresie aplikowania o dotacje (do 750
tys. zł.) dla firm i organizacji pozarządowych oraz wskazanie kryteriów wyboru projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.
Podziałania: 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – dotacje na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna, w ramach którego wspierane będą działania z zakresu budowy, przebudowy i remontu aktywnych form turystyki, terenów rekreacyjnych, bazy okołoturystycznej.

Szkolenie poprowadzi Krzysztof Piechaczek – konsultant Punktu Konsultacyjnego Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach.

Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać do 10 lutego telefonicznie pod numerem: 32 4719 555, osobiście w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości
(ul. Wrzosowa 12A) lub na e – mail: jcop@um.jastrzebie.pl.