Rada sołecka sołectwa Szeroka oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza organizuje 13 lutego w godzinach od 8.00 do 14.00 akcję krwiodawstwa.

Każdy chętny będzie mógł oddać krew w mobilnym ambulansie, który ustawiony zostanie na parkingu przy probostwie w Szerokiej.