Przyjęcie wniosku o wystąpienie z apelem do minister zdrowia, posłów, senatorów Ziemi Śląskiej, a także urzędników Narodowego Funduszu Zdrowia i środowisk medycznych było najważniejszym efektem nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która odbyła się 7 lutego.

Sprawa służby zdrowia w mieście, w tym zwłaszcza kontraktów zawartych przez podmioty medyczne z naszego miasta z Narodowym Funduszem Zdrowia była powodem spotkania się na sali obrad nie tylko radnych, ale także przedstawicieli NZOZ-ów, radnych sejmiku wojewódzkiego, jastrzębskich parlamentarzystów oraz reprezentantów Urzędu Miasta. Niestety zabrakło przedstawiciela NFZ oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2.

Sytuację w służbie zdrowia przybliżył Franciszek Piksa, zastępca prezydenta miasta. Następnie głos zabrali przedstawiciele placówek medycznych: Andrzej Hajduk z Porozumienia Zielonogórskiego, Elżbieta Jędrzejowska z NZOZ ‚WARIUS-MED’ oraz Edward Herban z NZOZ Hermed. Przedstawili oni problemy, z jakimi borykają się jastrzębskie placówki. Głos zabrali także jastrzębscy parlamentarzyści: Tadeusz Motowidło i Krzysztof Gadowski oraz radny sejmiku Czesław Sobierajski.

Po dyskusji radni jednogłośnie przyjęli wniosek o wystąpienie z apelem.