‚Jak dawniej kochano’ – pod takim tytułem w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Agnieszką Lisak – poetką, pisarką i autorką artykułów o tematyce historycznej. O miłości w dawnych czasach będzie można posłuchać już w czwartek 10 lutego.

Lisak jest autorką książek: ‚Miłość staropolska’ i ‚Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku’, w których ciekawie i z humorem opowiada o miłości przodków, legalnych i nielegalnych związkach oraz o powinnościach kobiet. Z wykształcenia jest prawnikiem, ponadto jest członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, związana z Krakowem, w latach 1996-2002 występowała w Piwnicy Pod Baranami.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00