Jeździecki Klub Sportowy ‚Equi Verso’ z Jastrzębia-Zdroju oraz Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej z Gliwic serdecznie zapraszają na szkolenie pt. ‚Zarządzanie projektem partnerskim’. Przeznaczone jest ono dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa śląskiego przygotowujących się do współpracy partnerskiej w projektach oraz zainteresowanych budowaniem zespołu zadaniowego i wzmocnieniem własnego wizerunku.

Szkolenie odbędzie się 19 lutego (sobota, godz. 9.00 – 15.00) i 20 lutego (niedziela, godz. 9.00 – 15.00) 2011 r. w siedzibie Jeździeckiego Klubu Sportowego ‚Equi Verso’ w Jastrzębiu – Zdroju (Borynia) ul. Bema 98 (http://www.equiverso.pl/dojazd-do-stajni-borynia).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami budowania i zarządzania projektem partnerskim z wykorzystaniem narzędzi PR. Szkolenie będzie składać się z wykładu, ćwiczeń interaktywnych, pracy indywidualnej oraz pracy w grupach.
Szkolenie organizacyjnie jest wspierane przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu – Zdroju natomiast realizowane jest w ramach projektu ‚CZAR PARtnerstw’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie przeprowadzone będzie przez Dawida Makowskiego z Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach.

Szkolenie jest bezpłatne. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa i posiłek. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie do 18 lutego 2011 roku. W przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Dwa dni szkoleniowe stanowią jedną całość, jednakże można zgłosić się na dowolny dzień szkoleniowy. W szkoleniu może wziąć udział większa liczba osób z jednej organizacji. Tematyka, program, metodologia i termin szkolenia przedstawione są w załączniku do ogłoszenia.

Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń (w załączeniu formularz zgłoszeniowy) jest: Anna Gotowiecka – Jeździecki Klub Sportowy Equi Verso z Jastrzębia-Zdroju, kontakt: tel. 602 784 804, mail: equi-verso@o2.pl

Roman Gruszczyk – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju (ul. Wrzosowa 12A), tel. 324719555, mail: rgruszczyk@um.jastrzebie.pl.