Zarządzeniem prezydenta miasta ponad 50 000 zł dotacji otrzyma parafia św. Katarzyny. Dotacja przyznana będzie z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Dotację w kwocie 50 500 zł parafia przeznaczy na pozyskiwanie i dystrybucję żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.