Projekt partnerski Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna pt. ‚Jastrzębie-Zdrój 2015. Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe’ otrzymał 100% dofinansowanie w wysokości 382 817,96 zł. Podczas najbliższej sesji radni będą głosować nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu.

Warto podkreślić, że ze wszystkich złożonych projektów na konkurs tylko trzy, w tym nasz partnerski, otrzymały dofinansowanie – mówi prezydent miasta Marian Janecki.

Projekt ma na celu uzyskanie szczegółowego obrazu potencjału gospodarki i rynku pracy w Jastrzębiu-Zdroju wraz z identyfikacją głównych szans i barier rozwojowych. Na tej podstawie zostanie opracowana prognoza rozwojowa dla Jastrzębia-Zdroju do roku 2015 pozwalająca na skuteczne podejmowanie działań rozwojowych, zwłaszcza w zakresie potrzeb lokalnego rynku pracy.

Taka diagnoza i prognoza pomogą nam lepiej określać działania, jakie powinien podejmować Urząd Miasta i inne miejskie instytucje – podkreśla prezydent Janecki.

W chwili obecnej dobiegają końca kwestie formalne związane z przystąpieniem do realizacji projektu. Podpisanie umowy przewidziane jest na pierwszy kwartał br. roku, a zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec grudnia.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa
Człowiek – najlepsza inwestycja