Do 3 marca 2011 roku można składać w Urzędzie Miasta oferty na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego miasta w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia.

Oferty mogą być składane przez organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

Na realizację zadania przeznaczono 100 000 zł

Szczegółowe informacje