Już 28 kwietnia grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 6, w sumie 11 osób, wybierze się do Paryża na Międzynarodowe Targi Wynalazczości – CONCURS-LEPINE. Jest to kolejny zagraniczny wyjazd, gdzie grupa z ‚szóstki’ prezentuje stworzony przez siebie ‚Portal Kreatywnego Technika’.

W skład portalu wchodzi ‚Praca Multimedialna Laboratorium Wysokich Napięć’, która jest w pełni autorskim programem komputerowym wykorzystywanym w dydaktyce. Aplikacja ta przybliża zjawiska zachodzące w trakcie wyładowań, tak aby mogły one być wykorzystywane w trakcie zajęć w specjalistycznych laboratoriach oraz jako narzędzie wspomagające prowadzenie wykładów. W portalu można znaleźć także ‚Komputerowe  systemy agentowe wspomagające kreatywność w podejmowaniu decyzji’, których zasadniczą częścią jest program komputerowy wspomagający kreatywność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.

Wyjazd do Francji odbędzie się na zaproszenie firmy EUROBUSINESS – HALLER z Katowic. Od ponad roku ogromne sukcesy, jakie odnoszą prace uczniów i nauczycieli z ZS nr 6, owocują różnymi zaproszeniami. Oprócz tegorocznego wyjazdu do Francji, w listopadzie 2010 roku  jastrzębianie prezentowali swoje prace na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2010. W marcu ekipa z ‚szóstki’ wybierze się natomiast do Warszawy na XVIII Giełdę Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości. Tam z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbierze listy gratulacyjne za dotychczasowe osiągnięcia.

W pracach nad portalem udział biorą uczniowie: Patrycja Wala, Jakub Syty, Jakub Król, Maciej Skórzyński, Robert Gajda, Marcin Grygierek oraz nauczyciele ZS nr 6: Barbara Halska, Marcin Mazur, Dariusz Radajewski oraz Krzysztof Smyczek.

Zaprezentowanie pracy we Francji pociąga za sobą wysokie koszty. Jastrzębska Spółka Węglowa sfinansowała paryskie stoisko. Pieniądze na wyjazd, ponad 25 000 zł, zapewnił natomiast Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.