Od 1 marca prezydent miasta będzie miał tylko jednego zastępcę. Funkcję tę będzie pełnił Krzysztof Baradziej (dotychczas II zastępca prezydenta). Natomiast Franciszek Piksa (dotychczas I zastępca) obejmie stanowisko doradcy – pełnomocnika ds. oświaty, polityki społecznej i ochrony środowiska.

Połączone zostaną też Wydziały: Informacji oraz Kultury i Sportu w jedną komórkę (Wydział Informacji, Kultury i Sportu).

Z kolei stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych włączone zostanie do Wydziału Obywatelskiego, a Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych będzie pracował w ramach Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zmianie uległa też podległość resortowa niektórych wydziałów.

Na początku kadencji ustaliliśmy, że nie będziemy rozbudowywać stanowisk kierowniczych oraz że będziemy ograniczać wydatki. Zmiany mają się przyczynić do jeszcze bardziej efektywnej i wydajnej pracy, a co za tym idzie usprawnić funkcjonowanie administracji. Pan Franciszek Piksa przez wiele lat był moim zastępcą i zaufanym pracownikiem, bardzo sobie cenię jego wiedzę i kompetencje, które chciałbym nadal wykorzystywać, dlatego powierzyłem mu stanowisko doradcy. Jest ono bardzo zbliżone do funkcji, którą pełnił do tej pory – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.