17 Lutego 2011

Stowarzyszenie Biegów Górskich w Jastrzębiu-Zdroju przy wsparciu Inkubatora pozyskało 48 tys. zł. dotacji z Unii Europejskiej na organizację dwóch dużych imprez sportowych. Pieniądze pochodzą z tzw. małych projektów, Lokalnej Grupy Działania ‚Żywiecki Raj’, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Dotacje uzyskały dwa zadania: Organizacja imprezy sportowej – IV Bieg na Halę Miziową w Korbielowie oraz Organizacja imprezy sportowej – XII Bieg na Szczyt Pilska w Korbielowie. Projekty uzyskały bardzo wysokie oceny panelu ekspertów. Na 40 zgłoszonych aplikacji otrzymały 2. i 5. lokatę na liście rankingowej. Jest to o tyle cenne, że w ramach konkursu Stowarzyszenie Biegów Górskich było jedynym wnioskodawcą z terenu poza obszarem LGD ‚Żywiecki Raj’ – czyli powiatem bielskim i żywieckim.
Wsparcie Inkubatora było kompleksowe: od wskazania źródła finansowania, konsultacji kosztów i załączników z grantodawcą, po napisanie i wydrukowanie wniosku.

Dzięki uzyskanej dotacji będę mógł przeprowadzić dwie duże imprezy sportowe na 750 uczestników, bez zmartwień o pieniądze i żmudnego poszukiwania sponsorów – mówi Stefan Kalinowski, prezes stowarzyszenia.

Wszystkie informacje o imprezach, dostępnych również dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju będą publikowane na stronie internetowej: www.gorskiebieganie.pl. Stowarzyszenie Biegów Górskich należy do bardzo aktywnych organizacji pozarządowych w Jastrzębiu-Zdroju. Organizuje duże imprezy biegowe różnych rang. W 2010 r. zorganizowało w Katowicach głośną imprezę ‚Mistrzostwa Polski w biegu po schodach – Altus Cup’ – bieg na najwyższy budynek w województwie śląskim. W planach jest już bieg na Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.  

Ważne jest, aby wspierać organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków innych niż miejskie. To znacznie wzmacnia potencjał organizacyjny, a w przypadku specyfiki projektów Stowarzyszenia Biegów Górskich dochodzi również promocja naszego miasta w skali całego kraju – dodaje Marian Janecki, prezydent miasta.

W tym roku Stowarzyszenie Biegów Górskich organizuje w Jastrzębiu-Zdroju ogólnopolski bieg uliczny Silesia Run. Impreza wspierana jest finansowo i organizacyjnie przez miasto Jastrzębie-Zdrój.

To już druga tak wysoka dotacja z Unii Europejskiej, po pozyskaniu dla Jastrzębskiego Klubu Hokejowego GKS Jastrzębie 67 tys. zł. na realizację projektu pt. ‚Hokej bez granic’. Działania Inkubatora nakierowane są głównie na pozyskiwanie środków finansowych dla jastrzębskich organizacji pozarządowych.

Naszą ambicją jest sięgnąć po jeszcze większe dotacje z Unii Europejskiej, również na projekty infrastrukturalne realizowane przez jastrzębskie organizacje pozarządowe – podsumowuje Roman Gruszczyk, koordynator Inkubatora.