Analiza rynku pracy w mieście będzie wiodącym tematem III sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w czwartek, 24 lutego o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1.Otwarcie III sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wybór komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie protokołów z III, I i II sesji Rady Miasta.
4.Zgłaszanie interpelacji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
6.Informacja Prezydenta Miasta.

7.Analiza rynku pracy w mieście:

– wystąpienie Prezydenta Miasta
– koreferat Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia
– wystąpienia zaproszonych gości
– dyskusja

8.Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
9.Sprawozdania z działalności za 2010 rok Komisji:
– Skarbu, 
– Polityki Gospodarczej i Bezrobocia,
– Edukacji.
10.Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
11.Wolne głosy i wnioski.
12.Zakończenie obrad sesji.