Komisja Europejska ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu, którego motto brzmi ‚Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!’. Jedną z jego form są WORKCAMPY czyli krótkoterminowe projekty wolontariackie. Możliwość wyjazdu na Workcampy i organizacji Workcampu jest otwarta dla wszystkich,  także dla  mieszkańców i organizacji pozarządowych z Jastrzębia- Zdroju.

CO TO SĄ WORCAMPY?
Workcampy to międzynarodowe obozy wolontariackie, podczas których kilku, kilkunastu wolontariuszy z różnych krajów ma za zadanie wykonanie wspólnie pracy (nieodpłatnie) o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej lub organizacji pozarządowych. Praca ta ma wspomóc lokalne inicjatywy i przedsięwzięcia, które będą kontynuowane po zakończeniu Workcampu. Wolontariusze pracują około 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Rodzaj pracy jest zależny od tematyki obozu. Może to być praca z dziećmi, np. nauka angielskiego, gry i zabawy, może to być projekt ekologiczny, prace remontowe lub organizowanie festiwalu promującego pokój, tolerancję lub ekologię. Workcamp można zorganizować we własnym mieście lub jako wolontariusz wyjechać do praktycznie każdego kraju na świecie.

JAK ZORGANIZOWAĆ WORKCAMP?
Propozycje współpracy przy organizowaniu nowych projektów, poruszających nowe tematy należy zgłaszać do Stowarzyszenia ‚Jeden Świat’ z Poznania (monika@jedenswiat.org.pl). Jeżeli w okolicy czy w organizacji jest miejsce, które potrzebuje pomocy wolontariuszy, można tam zorganizować Workcamp. Obowiązkiem organizatora jest zapewnienie wolontariuszom noclegu oraz wyżywienia, choć w tym może pomóc również Stowarzyszenie ‚Jeden Świat’. Na każdym Workcampie jest dwóch przeszkolonych przez Stowarzyszenie ‚Jeden Świat’ koordynatorów. Są to osoby, które pracują na takich samych warunkach jak inni wolontariusze. Są oni jednak odpowiedzialni za wsparcie procesu integracji grupy wolontariuszy, kontakty z biurem Stowarzyszenia ‚Jeden Świat’. Workcamp można zorganizować przy okazji imprez czy przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe z Jastrzębia-Zdroju.
 
JAK WYJECHAĆ NA WORKCAMP?
Aby wyjechać na Workcamp, trzeba mieć ukończone 18 lat. Można jechać do kraju europejskiego lub Tunezji, Maroka, Rosji, Japonii oraz USA. Aplikować trzeba na konkretny Workcamp. Zgłoszenia przyjmowane są od 18 lutego 2011 roku, jednak sam proces akceptowania wolontariuszy rozpocznie się 14 marca 2011 r. Na stronie internetowej www.jedenswiat.org.pl, w podstronie ‚Workcampy’ znajduje się link do wyszukiwarki. Opłata wynosi 330 zł, z czego 140 zł to roczna składka członka wspierającego Stowarzyszenie, natomiast 190 zł to opłata za uczestnictwo w jednym Workcampie. W przypadku niezakwalifikowania się na Workcamp organizator zwraca 190 zł. Językiem większości Workcampów jest angielski i jeśli nie jest to zaznaczone w opisie projektu, wystarczy znajomość właśnie tego języka.

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE?
Szczegółowe informacje o projekcie oraz pomoc w wypełnianiu formularzy można uzyskać w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrzosowa 12A, tel. 324719555 oraz Stowarzyszeniu ‚Jeden Świat’: www.jedenswiat.org.pl, pytania można kierować na adres e-mail: outgoing@jedenswiat.org.pl lub dzwonić pod numery 061 84 84 336 lub 061 84 84 338. 

Na podstawie informacji: www.jedenswiat.org.pl