Stowarzyszenie Biegów Górskich, nawiązując współpracę z klubem TJ JAKL Karvina przystąpiło do realizacji II etapu projektu ‚Euro Beskidy Cup – szansą wzajemnej współpracy i poznania się poprzez sport’ dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej  – POWT CZ-PL, 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tesinskie Slezsko.

fot. J.Lis

Celem projektu jest wymiana doświadczeń miedzy partnerami i wspólna promocja imprez biegowych po obu stronach granicy, co pozwoli w przyszłości na zwiększenie liczby uczestników biorących udział w zawodach sportowych. Stowarzyszenie Biegów Górskich w ramach projektu jest organizatorem Biegu na Stożek – 19.06 w Wiśle Łabajowie i Biegu na Szczyt Pilska – 17.07 w Korbielowie, natomiast partner zorganizuje po stronie czeskiej Bieg na Łysą Górę – 30.07.
Podczas spotkania 19 lutego w restauracji ‚HAWANA’, w którym uczestniczył partner i Dyrektor Euroregionu ‚OLZA’ Bogdan Kacperek byli obecni również przedstawiciele władz miasta Jastrzębia-Zdroju: Sekretarz Miasta Grzegorz Dulemba, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Kinasiewicz,  Radny Rady Miasta Jerzy Lis oraz Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Marian Jarosz. Na spotkaniu zostały przybliżone zasady promocji projektu w ramach ‚Euro Beskidy Cup’ po obu stronach granicy, a także plan współpracy na dalsze miesiące.

fot. J.Lis

Zaproszeni goście pozytywnie ocenili nawiązanie współpracy z klubem TJ JAKL Karvina przy realizacji projektu, który pozwoli zbliżyć oba miasta przygraniczne do siebie poprzez współpracę w dziedzinie sportu.  Na zakończenie spotkania Jerzy Jamróz odebrał z rąk Grzegorza Dulemby i Mariana Jarosza podziękowania od 83-letniej zawodniczki z Mołdawii za udzielenie jej pomocy podczas Mistrzostw Świata Weteranów w Biegach Górskich w biegu na szczyt Pilska. Biegaczka wywalczyła złoty medal w swojej kategorii wiekowej.

Inf nadesłana