Współmałżonków, którzy otrzymali osobno decyzję na podatek od nieruchomości o jednym numerze informujemy, że nie oznacza to, iż każdy ze współmałżonków musi podatek od nieruchomości zapłacić w pełnej wysokości.

Zapłacenie podatku przez jednego z małżonków ‚zwalnia’ z obowiązku płacenia drugiego małżonka.