Na wysokim 4. miejscu uplasowało się Jastrzębie-Zdrój wśród miast na prawach powiatu jako te o najwyższej zdolności kredytowej w 2010 roku. Ranking odzwierciedlający kondycję finansową samorządów i ich zdolność kredytową pod rządami nowej ustawy możemy znaleźć w Piśmie Samorządu Terytorialnego ‚Wspólnota’ z 26 lutego.

Jak czytamy w artykule ‚Zdolność samorządów do zadłużania się’, im wyższa pozycja w rankingu, na tym większe zadłużenie może sobie bezpiecznie pozwolić dana jednostka samorządowa. Nasze miasto przesunęło się z 20. w poprzednich latach na 4. pozycję.

Przyczyną wzrostu dochodów jest skuteczna egzekucja podatku od nieruchomości. Duże znaczenie mają również środki otrzymywane z JSW na przeprowadzenie inwestycji, np. modernizację starego wiaduktu na ul. Pszczyńskiej. W przyszłych latach miasto nadal planuje pozyskanie bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących – mówi prezydent miasta Marian Janecki.

Ponadto będziemy korzystać z możliwości umieszczenia osób zalegających z opłatami w Krajowym Rejestrze Długów, co umożliwi bardziej efektywną egzekucję należności budżetowych.

Zdaniem skarbnika miasta, Dariusza Holesza, sytuację finansową gminy na pewno poprawiłoby zwiększenie procentu w udziałach z PIT lub ustalenie jako dochodu gminy udziału z wpływów z VAT, ale niestety na to nie mamy wpływu.

Pomimo niestabilnej sytuacji na rynku bankowym, wynikającej z kryzysu gospodarczego, jaki dotknął niektóre kraje UE, najlepszym źródłem pozyskania brakujących środków finansowych na realizację inwestycji będzie kredyt komercyjny lub emisja obligacji. Na zadania z zakresu ochrony środowiska ubiegać się będziemy o pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – dodaje skarbnik.