Stowarzyszenie ‚PROJEKT DZIESIĄTKA’ z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Szkolna 1, przeprowadziło w dniach 10 do 20 grudnia zbiórkę publiczną na terenie Galerii Zdrój – Carrefour. Zbiórka została przeprowadzona w oparciu o zezwolenie prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój (nr decyzji Ob. 5022-10/10). Darczyńcy w zamian za przekazane datki otrzymywali stroiki świąteczne wykonane przez członków Stowarzyszenia oraz niepełnosprawnych podopiecznych. Koszty zorganizowania zbiórki wyniosły 853,75 zł (w tym 771,75 zł na zakup materiałów potrzebnych do wykonania pamiątkowych stroików oraz 82 zł opłaty skarbowej związanej z wydaniem pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki). Zbiórka cieszyła się przeciętnym zainteresowaniem. Dochód ze zbiórki, po odliczeniu kosztów, osiągnął 207,65 zł. Zostanie on całkowicie przeznaczony na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, podopiecznych Stowarzyszenia; zakup pomocy dydaktycznych, organizację czasu wolnego i imprez kulturalnych w roku 2011.  Serdeczne podziękowania składamy kierownictwu Galerii Zdrój – Carrefour za nieodpłatne udostępnienie miejsca.
Organizatorzy