Od 7 marca do 8 kwietnia trwa nabór wniosków do działania 1.4 POIG – I runda w 2011 roku. Instytucją wdrażającą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działanie 1.4 ‚Wsparcie projektów celowych’ w ramach Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarka 2007-2013.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

–