Jaką wartość w dzisiejszych czasach ma dotrzymywanie słowa? Może być tylko zwykłą czynnością, którą wykonujemy mechanicznie, ale może też być znakiem rozpoznawczym,charakterystycznym dla pewnych osób.

3 Drużyna Harcerska ‚Atacama’ działająca przy Szkole Podstawowej nr 12 zaprasza do włączenia się w projekt starszoharcerski ‚ Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy’. Projekt obejmie zasięgiem osiedle Barbary i przeprowadzony będzie w miejscach, gdzie można spotkać jak największą liczbę osób, czyli w Zespole Szkół nr 1 , Szkole Podstawowej nr 12 , w Fili nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz komendzie hufca ZHP.

Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do docenienia mówienia prawdy oraz zapoznanie się z biografiami osób będących ludźmi, którzy nie rzucali słów na wiatr.

Projekt obejmie prezentację wystawy biografii osób prawdomównych oraz różnego rodzaju zajęcia od wyborów najbardziej słownego nauczyciela począwszy, a na rozmowach w z dziećmi o tym dlaczego warto dotrzymywać słowa, skończywszy.

Wystawę będzie można zobaczyć:
–  7 marca w ZS nr 1 
–  8, 10 marca w Fili  nr 5 MBP
– 9 marca w SP nr 12
– 11 marca w KH ZHP Jastrzębie przy ulicy Szkolnej.

 

Inf. nadesłana