3 marca w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego odbył się I Miejski Matematyczny Maraton Maturzystów miasta Jastrzębia – Zdroju. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął prezydent miasta Marian Janecki. Stroną organizacyjną zajęli się: dyrektor ZS nr 6 Jerzy Maduzia, doradca metodyczny matematyki Ewa Szatkowska oraz wybrani nauczyciele matematyki pracujący w komisji.

W maratonie wzięło udział 10 drużyn reprezentujących szkoły naszego miasta: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 5, ZS nr 6, ZSH.

Maraton Maturzystów sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych w zakresie podstawowym. Uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte z poprawną jedną odpowiedzią i wielokrotnego wyboru, zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Razem mieli do rozwiązania 160 zdań w ciągu 4 godzin.

Która z drużyn wywalczyła dla swojej szkoły puchar Prezydenta Miasta, dowiemy się 6 kwietnia podczas finału VIII Miejskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Jastrzębiu – Zdroju.
Informacja nadesłana