Młodzieżowa Rada Miasta oraz Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości zapraszają zainteresowaną młodzież w wieku 17-21 lat na spotkanie w sprawie wymiany młodzieży z Białorusią. Spotkanie odbędzie się 17 marca o godz. 16.00 w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrzosowa 12 A.

Proponowana tematyka wymiany to: aktywność i kreatywność młodzieży na polu ekonomicznym, obywatelstwo europejskie, kwestie ubóstwa, różnice kulturowe. Wymianę młodzieży może sfinansować Unia Europejska w ramach programu ‚Młodzież w działaniu’. Warunkiem jest dobre przygotowanie wniosku przez wszystkich uczestników wymiany.

Szczegóły dotyczące spotkania i projektu można uzyskać u Pauli Ostrowskiej (Młodzieżowa Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój), tel. 793 336 172 oraz Romana Gruszczyka (Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości) tel. 32 47 19 555, jcop@um.jastrzebie.pl 

Wymiana młodzieży to wspólne spotkanie młodzieży z dwóch lub więcej krajów, którego celem jest:
– promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych krajów, 
– wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży; 
– zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami.

Wymiana Młodzieży to również nauka nowych, przydatnych rzeczy (pozwala rozwinąć swoje pasje i zainteresowania); poznawanie i zrozumienie zwyczajów ludzi z innego kraju; stawanie się bardziej tolerancyjnym i otwartym na inne kultury. Wymiana Młodzieży to szansa na odkrycie i poznanie różnych kultur i wzajemne uczenie się od siebie. Najlepsze projekty to te, w których możemy aktywnie razem działać i robić te rzeczy, które nas naprawdę interesują!

Szczegóły dotyczące projektu: www.mlodziez.org.pl