Organizacje Jastrzębski Klub Morsów ‚Biały Miś’, Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek ‚Amazonki’, Towarzystwo ‚Sprawni Inaczej’ oraz Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół z Zespołem Downa ‚Bury Miś’ otrzymały dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W sumie rozdysponowano ponad 25 tys. zł.

1. Jastrzębski Klub Morsów ‚Biały Miś’,  tytuł zadnia publicznego: ‚Ruch jest w stanie zastąpić każdy lek ale żaden lek nie zastąpi ruchu’ dotacja w wysokości: 6 000,00 zł

2. Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek ‚Amazonki’,  tytuł zadania publicznego: ‚Rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet z Jastrzębia-Zdroju po chorobie nowotworowej piersi’ dotacja w wysokości: 3900,00 zł

3. Towarzystwo ‚Sprawni Inaczej’, tytuł zadnia publicznego: ‚O równe szanse’ dotacja w wysokości: 9758,00 zł

4. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ‚Bury Miś’,  tytuł zadnia publicznego: ‚Rozwój daje radość – czyli wieloprofilaktyczne usprawnienie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zajęcia specjalistyczne w placówkach oraz kontynuacja terapii w warunkach domowych jako źródło sukcesu dziecka chorego’ dotacja w wysokości: 6060,00 zł