9 marca nauczyciele z Zespołu Szkół nr 9 im. dra Mikołaja Witczaka zorganizowali I Festiwal Nauki – Energia. W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjów z Wodzisławia Śląskiego, Mikołowa, Cieszyna oraz dwa gimnazja z Jastrzębia-Zdroju.

W trakcie festiwalowych zmagań uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną: ‚Alternatywne źródła energii’ oraz film edukacyjny ‚Niebezpieczne zabawy z prądem’.

Aktywnie uczestniczyli w pokazie ‚Energia wokół nas’. W trakcie pokazu wykorzystano generator do wytworzenia iskry elektrycznej w powietrzu. Pokazano również pracę alternatywnych źródeł energii, takich jak wiatrak czy bateria słoneczna.
Młodzież rozwiązując test ‚wiedzy na temat energii’ sprawdziła swoją wiedzę na ten temat. Swoją wiedzę i umiejętności gimnazjaliści wykorzystali wykonując różnorodne zadania praktyczne, np. zestawiali obwód prądu elektrycznego wg podanego schematu, wykonali wiatraki, jako przykład ‚ekologicznego’ źródła energii, montowali latarki, przeprowadzali doświadczenia związane z przewodnictwem prądu. Ponadto rozwiązywali krzyżówki tematyczne, rebusy, układali domino, wyjaśniali wybrane pojęcia w obrębie tematyki Festiwalu. Rywalizacja przebiegała w miłej i życzliwej atmosferze. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosownie do zajętego miejsca nagrody rzeczowe.

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój. Fundatorom organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc i wsparcie. Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przebieg Festiwalu to: Barbara Kaczmarczyk-Celary, Renata Sołtysik, Przemysław Dębiec.