‚Polsko-czeskie spotkania branżowe’ – to tytuł kolejnego projektu transgranicznego realizowanego przez miasto Jastrzębie-Zdrój, którego celem jest wypracowanie płaszczyzny do nawiązania i utrwalenia współpracy m.in. dla organizacji i instytucji działających w obszarze edukacji, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, gospodarki i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego.

Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa, a jego całkowity budżet wyniósł blisko 19 300,00 euro.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na pojawiające się sygnały dotyczące problemów z wyszukaniem partnera po czeskiej stronie granicy do realizacji przedsięwzięć transgranicznych. Projekt ma ułatwić podmiotom z Jastrzębia-Zdroju nawiązanie takiej współpracy i zachęcić do realizacji wspólnych projektów.
W związku z powyższym naturalnym partnerem w niniejszym projekcie okazały się dwa partnerskie miasta: Karwina i Hawierzów, z którymi Jastrzębie-Zdrój współpracuje od 16 lat oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza’ z Cieszyna.
Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński, w szczególności poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców. Celem szczegółowym projektu jest aktywizacja środowisk lokalnych trzech miast partnerskich (funkcjonujących w obszarze: kultury, edukacji, sportu, turystyki, rekreacji, gospodarki, przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego) w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Projekt zakłada organizację trzech spotkań branżowych:
–  ‚Kultura, edukacja, sport, turystyka i rekreacja’ w Jastrzębiu-Zdroju
–  ‚Gospodarka i przedsiębiorczość’ w Karwinie
–  ‚Bezpieczeństwo publiczne’ w Hawierzowie

* W programie poszczególnych spotkań branżowych znajdzie się m.in. panel szkoleniowy dotyczący możliwości dofinansowania działań transgranicznych w omawianych obszarach z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się z przykładami ‚dobrych praktyk’ projektów transgranicznych oraz będą mieli możliwość zaprezentowania projektów własnych. Ponadto ważnym elementem każdego spotkania będzie panel dyskusyjny, podczas którego ich uczestnicy będą mogli wymienić się pomysłami na partnerskie przedsięwzięcia w omawianym obszarze.

Podsumowaniem trzech spotkań branżowych będą dwa warsztaty szkoleniowe, na które zaproszeni zostaną liderzy poszczególnych spotkań. Istotą tych warsztatów jest udział osób zaangażowanych w realizację projektów transgranicznych, osób mających pomysły na partnerskie projekty.

* Program warsztatów przewiduje trzy bloki szkoleniowe dotyczące przygotowania projektów, opracowania wniosków aplikacyjnych oraz realizacji projektów transgranicznych. Ponadto ważnym elementem warsztatów będzie panel dyskusyjny, na którym planuje się wypracować obszary i plany współpracy na najbliższe lata oraz skonsultowane zostaną koncepcje potencjalnych projektów.

Projekt podsumuje dwujęzyczna publikacja zawierająca m.in. informacje o źródłach finansowania działań transgranicznych, przykłady dobrych praktyk partnerskich projektów, prezentacje instytucji biorących udział w projekcie oraz koncepcję dalszej współpracy, wypracowaną podczas spotkań branżowych.


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska  2007 – 2013 i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński