21 marca w Urzędzie Miasta odbędzie się spotkanie informacyjne, którego celem będzie przedstawienie projektu ‚Region Aktywnych Organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim’.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu, zaplanowane w nim działania, a także możliwości uczestnictwa przedstawicieli organizacji w projekcie, w którym proponuje się m.in.: bezpłatne szkolenia, doradztwo zarówno ogólne jak i specjalistyczne, wsparcie coacha, użyczenie sprzętu, a także możliwość przyznania puli rozwojowej na zakup usług.

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2011 w godzinach od 16.00 do 17.00 w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, sala 129 A – I piętro.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 21 marca do godz. 12.00 mailowo na adres anna.pytlik@cris.org.pl lub telefonicznie pod numerem 32 73 95 512 wew. 103.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych ‚MOST’, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie: www.aktywneorganizacje.pl/

W ramach projektu ‚Region Aktywnych Organizacji’ organizacja może otrzymać bardzo realne wsparcie.