Trwa realizacja inwestycji pn. modernizacja DW 937. W związku z tym od 17 marca do 30 czerwca będzie zamknięta dla ruchu ul. 11 Listopada na odcinku od ronda Zdrojowego do skrzyżowania z ul. Leśną. Objazd będzie się odbywał ul.: Słoneczną, Broniewskiego i al. Jana Pawła II.

Prace, które do tej pory zostały wykonane (na odcinku od ronda Sikorskiego do ul. Leśnej):

– podbudowa na odcinku od ronda Sikorskiego do ul. Leśnej,
– kanalizacja deszczowa w ciągach głównych,
– nawierzchnia asfaltowa w warstwie wiążącej od ronda Sikorskiego do Zespołu Szkól Zawodowych,
– dwie zatoki autobusowe,
– częściowo chodniki i ścieżki rowerowe oraz wjazdy do posesji,
– podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca na odcinku od Zespołu Szkół Zawodowych do ul. Leśnej,
– warstwa ścieralna od ronda Sikorskiego do ul. Leśnej,
– przykanaliki wraz ze studzienkami ściekowymi na odcinku od ZSZ do ul. Leśnej,
– pozostałe odcinki chodników i wjazdów.

Wcześniej wykonana została ul. Prosta z włączeniem do Al. Jana Pawła II wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową, kanalizacja w ul. Leśnej z remontem chodnika, a także droga osiedlowa przy urzędzie skarbowym.

Na obecnym etapie będą wykonywane prace na odcinku od ronda Zdrojowego do ul. Leśnej.

Będą to m.in.:
– przebudowa nawierzchni wraz z konstrukcją podbudowy,
– przebudowa nawierzchni chodników z podbudową,
– przebudowa zatoki autobusowej przy urzędzie skarbowym,
– nawierzchnia ścieralna na odcinku prowadzonych robót (kanalizacja deszczowa) ul. Leśna.

Zakończenie całości prac przewidziano w drugiej połowie 2011 r.

Projekt pn.: Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego nu lata 2007-2013. Wartość projektu: 7 763 112,19 zł, wartość dofinansowania: 5 753 180,37 zł.

Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości infrastruktury drogowej poprzez modernizację ulicy 11 Listopada. Droga ta prowadzi ruch poprzez centrum miasta do granicy państwa z Republiką Czeską, a także wyprowadza ruch na drogę DW 933 w kierunku Rybnika i Katowic. W przyszłości stanowić będzie również dogodne połączenie z autostradą Al.