PricewterhouseCoopers wraz  z Gazetą Wybroczą ogłosili konkurs ‚Grasz o staż’, który skierowany jest do studentów III, IV i V roku studiów oraz absolwentów do 30 roku życia.

Nagrodą w konkursie jest płatny staż w najbardziej renomowanych firmach, organizacjach rządowych i pozarządowych oraz atrakcyjne nagrody dodatkowe.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 4 kwietnia przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.grasz.pl 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu podczas gali finałowej w Warszawie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.grasz.pl