100 tys. złotych dotacji otrzymają organizacje pozarządowe na realizację zadania w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia.

40 tys. złotych otrzyma Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości na zadanie pn. ‚Działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia’. 60 tys. złotych otrzyma natomiast Klub Abstynentów ‚Arka’ na realizację zadania ‚Damy przykład – nie wykład’.

Dotacje przyznano zarządzeniem prezydenta miasta.

Zarządzenie