Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opublikował wstępną listę operatorów finansowych w ramach Działania 6.2 PO KL wraz ze skróconą charakterystyką projektów, kryteriami uczestnictwa oraz planowanymi terminami rekrutacji i danymi kontaktowymi dla osób zainteresowanych udziałem w projektach. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się bezpośrednio do instytucji realizujących projekty, tam też należy kierować wszelkie zapytania. Dokumenty i formularze rekrutacyjne zostaną udostępnione na stronach internetowych operatorów finansowych.

Wysokość wsparcia w ramach działania 6.2 wynosi maksymalnie 40 tys. złotych. O wsparcie mogą starać się osoby pracujące oraz bezrobotne, pod warunkiem, że nie prowadziły firmy na rok przed przystąpieniem do projektu. Oprócz wsparcia na inwestycję (np. sprzęt) można otrzymać tzw. wsparcie pomostowe, polegające na przyznawaniu przez 6 miesięcy comiesięcznej kwoty na bieżące opłaty związane z prowadzeniem firmy (np. składki ZUS) w wysokości około 1300 zł brutto. Uczestnik, który otrzyma wsparcie finansowe zobowiązuje się do prowadzenia firmy przez okres 12 miesięcy od rejestracji działalności. W przeciwnym wypadku będzie musiał dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wup-katowice.pl