Prezydent miasta Marian Janecki powołał Radę do spraw Seniorów jako organ doradczy w sprawach dotyczących osób starszych.

W jej skład wchodzą:
Przewodniczący – Maria Somerlik
Z-ca przewodniczącego – Małgorzata Morawiak
Sekretarz – Aleksander Komorowski
Skarbnik – Celina Kosowska
Członkowie: Paweł Warchałowski, ks. .Antoni Pudlik, ks. Jan Raszyk.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.