Rozpoczęły się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych. Po raz ostatni ustawodawca daje prawo wyboru rodzicom dzieci urodzonych w 2005 r. czy rozpoczną one edukację już w roku szkolnym 2011/2012, czy dopiero następnym roku szkolnym.

Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom miasto Jastrzębie-Zdrój przygotowuje wniosek o przystąpienie do projektu systemowego ‚Dajmy dzieciom skrzydła – indywidualizacja nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju’. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III, zapewnienie każdemu dziecku – zwłaszcza uczniowi klasy I indywidualnej oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego potrzebami, a także udzielenie przez szkołę pomocy rodzicom.

Warto odwiedzić wybraną szkołę podstawową i zapoznać się z nowymi, dużymi możliwościami i propozycjami naszych szkół, które są przygotowane na przyjęcie najmłodszych dzieci i są w stanie zapewnić im właściwe warunki opieki, wychowania i edukacji. Decyzja Rodziców o rozpoczęciu nauki szkolnej już w roku szkolnym 2011/2012 umożliwi dziecku udział w projekcie, ułatwi osiąganie sukcesów szkolnych i pozwoli rozwinąć skrzydła. Podjęcie tak istotnej decyzji już dziś będzie miało ogromne znaczenie dla dzieci w perspektywie kolejnych etapów nauki w gimnazjum, szkole średniej i studiów wyższych.

Harmonogram zajęć otwartych w szkołach podstawowych

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 23 marca oraz 6 kwietnia,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego – 28 marca,
3. Szkoła Podstawowa nr 4 – 24 i 25 marca, godz. 9.00 – 15.00
Dnia 28.03.2011 r. o godz. 9.30 odbędą się zajęcia dla dzieci urodzonych w roku 2004 i 2005.
4. Szkoła Podstawowa nr 5 – codziennie w godz. 8.00 – 15.00
5. Szkoła Podstawowa nr 6 – 23 marca godz. 16.30,
6. Szkoła Podstawowa nr 10 – 7 kwietnia w godz. 9.00 – 11.00 oraz 12 kwietnia w godz. 16.00 – 18.00,
7. Szkoła Podstawowa nr 12 – 31 marca godz. 16.30,
8. Szkoła Podstawowa nr 15 w Zespole Szkół nr 13 –
9. Szkoła Podstawowa nr 16 – 29 i 30 marca w godz. 14.00 – 16.00
10. Szkoła Podstawowa nr 18 w Zespole Szkół nr 12 – 22 marca,
11. Szkoła Podstawowa nr 19 – 7 kwietnia godz. 17.00,
12. Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkół nr 11 – 17 marca od godz. 17.00,
13. Szkoła Podstawowa nr 21 – 28 marca, godz. 17.00.

W pozostałych szkołach informacje można uzyskiwać na bieżąco.

Rodzice, którzy chcieliby się upewnić czy ich dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną mogą skorzystać z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która może dokonać oceny w tym zakresie.