Sowa czy książka? A może coś całkiem innego, znajdzie się w znaku graficznym biblioteki.  Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie ‚Twoja Biblioteka’, gdzie każdy chętny może przedstawić swoją propozycję logo biblioteki.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dwóch grup wiekowych: pierwszą kategorię stanowią uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, druga kategoria to osoby dorosłe. Uczestnictwo w konkursie to wyjątkowa okazja do zaprezentowania kreatywności, oryginalności oraz talentów graficznych. Prace w formie pliku JPG należy dostarczyć do 9 maja do siedziby biblioteki przy ulicy Wielkopolskiej 1a. Uroczyste rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Literackiego Pikniku z Biblioteką w Parku Zdrojowym 15 maja.

Logo będzie służyło celom marketingowym oraz informacyjnym. Ocenianymi wartościami pracy będą m.in. oryginalność i umiejętne oddanie charakteru instytucji oraz łatwość graficznego wykorzystania projektu (m.in. skalowalność, czytelność i funkcjonalność w wersji kolorowej i czarno-białej).

Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa znajdują się w Regulaminie konkursu na graficzny projekt logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju ‚Twoja Biblioteka’.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju jest najstarszą instytucją kultury w mieście oraz biblioteką o bogatych tradycjach. Misją biblioteki jest służenie nauce i kulturze miasta i regionu. Zbiory Biblioteki zaspokajają różnorodne potrzeby czytelnicze mieszkańców miasta. Ponadto Biblioteka realizuje liczne wydarzenia o charakterze otwartym, skierowane do różnych grup społecznych, takie jak warsztaty, konferencje, wykłady, spotkania autorskie oraz projekty edukacyjne i kulturalne.

–