O sytuacji służby zdrowia w mieście dyskutować będą radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Posiedzenie odbędzie się w czwartek, 31 marca o godzinie 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie IV Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołów z III Sesji Rady Miasta.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
6. Informacja Prezydenta Miasta.
7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w IV kwartale 2010r.

8. Sytuacja służby zdrowia w mieście

– wystąpienie Prezydenta Miasta
– koreferat Komisji Polityki Społecznej
– wystąpienia zaproszonych gości
– dyskusja

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
10. Sprawozdania z działalności za 2010 rok Komisji:
– Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego,
– Polityki Społecznej,
– Kultury i Sportu
11. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad Sesji.