25 marca pod pomnikiem poległych żołnierzy odbyła się uroczystość z okazji 66. rocznicy wyzwolenia Jastrzębia-Zdroju.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele związków kombatanckich, uczniowie jastrzębskich szkół, delegacje służb mundurowych, harcerze, przedstawiciele konsulatu Republiki Czeskiej oraz władze samorządowe Jastrzębia Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

W trakcie uroczystości odegrano hymny narodowe Polski, Czech, Ukrainy i Rosji.

W 1945 roku, w walkach o wyzwolenie ziemi jastrzębskiej poległo 900 żołnierzy armii czerwonej oraz 10 żołnierzy armii czechosłowackiej.