Gminne Centrum Informacji zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć własną działalność gospodarczą na bezpłatne konsultacje. Konsultacje będą odbywać się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 11.00 do 15.00 w siedzibie GCI.

Konsultacje odbędą się z zakresu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój własnej działalności gospodarczej, uzyskiwania informacji na temat różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Bezpłatne usługi informacyjne świadczone są przez pracowników Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z Żor w oparciu o realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.2.1 ‚Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych’.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie swojego udziału osobiście lub pod numerem telefonu 032 47-85-173, e-mail: gci@um.jastrzebie.pl