Można zgłaszać kandydatów do nagrody miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Przyznana zostanie indywidualna Nagroda Miasta Jastrzębia-Zdroju w postaci pieniężnej i zbiorowa w postaci innej niż pieniężna. Kandydatów można zgłaszać do 30 kwietnia.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miasta, kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą:

1. Właściwa Komisja Rady Miasta ds. kultury
2. Dyrektorzy placówek kulturalnych
3. Stowarzyszenia twórców i artystów
4. Inne instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 020, budynek A, wnioski można otrzymać w Wydziale Informacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, budynek A pok. 206 w godz. 7.30-15.30 oraz w czwartki w godz. od 7.30 do 17.00.

–