7 kwietnia w Zespole Szkół nr 9 im. dra M. Witczaka odbędą się zajęcia otwarte Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na zajęcia zaproszeni są w szczególności uczniowie III klas gimnazjum, posiadających orzeczenie PPP.

Zajęcia otwarte organizowane są dla uczniów oraz ich rodziców. Początek o godz. 9.30.