1 kwietnia, po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej remontem, nastąpi ponowne otwarcie podziemnych pasaży handlowych. Tego samego dnia kupcy otrzymają klucze do wynajętych boksów. Oznacza to, że już wkrótce do pasaży wróci handel.

Pasaże znajdują się pod Rondem Centralnym oraz na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Al. Piłsudskiego, w pobliżu Galerii Jastrzębie. Remont był niezbędny ze względu na konieczność dostosowania podziemi do decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która dopuszczała tam handel do końca 2010 roku. Prace obejmowały oddymianie, wentylację, instalację elektryczną, oświetlenie ewakuacyjne i zabezpieczenia przeciwpożarowe. Koszt remontu podziemi wyniósł 1 mln 852 tys. złotych.