W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca na terytorium RP jest przeprowadzany Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Spis przeprowadzany jest wg stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00. NSP 2011 jest pierwszym spisem ludności i mieszkań realizowanym od czasu przystąpienia do UE.

Podstawę prawną do realizacji prac spisowych stanowi ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r (Dz. U. z 26 marca 2010r, Nr 47, poz. 277) oraz regulacje międzynarodowe.

Spis obejmie:
– osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach nie będących mieszkaniami,
– osoby nie mające miejsca zamieszkania;
– mieszkania i budynki;
– obiekty zbiorowego zamieszkania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Spisowi podlegają zarówno osoby stale zamieszkałe przebywające podczas spisu w Polsce jak i osoby przebywające czasowo za granicą.

Dane spisowe będą zbierane na formularzach elektronicznych bez użycia papieru.
Spis jest przeprowadzony w oparciu o rejestry.
Oznacza to, że jest przeprowadzany tzw. metodą mieszaną tzn. z wykorzystaniem danych z systemów informacyjnych oraz danych zebranych od respondentów.

Elektroniczny formularz jest udostępniony na stronach www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl.

Formularz jest już częściowo wypełniony danymi pobranymi z systemów informacyjnych (rejestry). Dane w formularzu należy zaakceptować lub skorygować, a brakujące uzupełnić.

Samodzielnie spisać się można w ciągu 14 dni od pierwszego zalogowania. Może również zadzwonić do nas ankieter statystyczny (pracownik urzędu statystycznego) lub odwiedzić rachmistrz spisowy.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, a chcą się samodzielnie spisać, mogą to zrobić w najbliższym biurze spisowym w urzędzie miasta/Gminy/ Dzielnicy lub w Urzędzie Statystycznym.

Należy pamiętać, że:
– wszystkie informacje gromadzone podczas Spisu (samopspisu internetowego, wywiadów telefonicznych i terenowych) są szyfrowane już na etapie wczytywania do formularzy elektronicznych.
– wszystkie informacje zebrane podczas Spisu są prawnie chronione w ramach tajemnicy statystycznej i będą wykorzystywane tylko do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.

Na potrzeby NSP 2011 została uruchomiona ogólnopolska infolinia spisowa o numerach: 800 800 800 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych) lub 22 4444 777 (zgodnie z taryfikatorem operatora sieci komórkowej).

W infolinii będzie można uzyskać pomoc przy wypełnianiu formularzy spisowych w Internecie, informacje o spisie, informacje o rachmistrzach spisowych, informacje o terminie wizyty rachmistrza lub możliwym terminie jej przełożenia.

Infolinia będzie czynna codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku i od 8.00 do 18.00 w soboty i w niedziele.

Informacje o spisie można również uzyskać w biurach spisowych zlokalizowanych w Urzędach Statystycznych lub Urzędach Gmin. Ponadto, warto odwiedzać stronę www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl, gdzie jest wiele ciekawych informacji na temat spisu.

W zakładce Centralnego Biura Spisowego będą zamieszczane codziennie komunikaty o postępie prac spisowych.

Miło nam poinformować, że do godziny 16:00 spisało się przez Internet już ponad 105 tys. osób!

Artur Satora
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS