30 marca w ‚Masnówce’ odbyły się XIII Jastrzębskie Spotkania z Lekturą Szkolną organizowane przez Zespół Szkół nr 9 przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W konkursie wzięło udział 10 szkół specjalnych: podstawowe, gimnazja i szkoły zawodowe
z Jastrzębia, Żor, Rybnika, Czerwionki-Leszczyn i Cieszyna. Temat tegorocznych spotkań brzmiał ‚Polscy nobliści i ich utwory’. Konkursowe zmagania odbywały się w trzech grupach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawodowe i prowadzone były przez nauczycielki języka polskiego: Annę Strzelak, Renatę Sołtysik i Katarzynę Kolorz-Stylok.

Atmosferę dobrej zabawy dopełniał duch zdrowej rywalizacji.

Uczniowie uzyskali następujące wyniki:w grupie szkół podstawowych – I miejsce – Żory, II miejsce Czerwionka -Leszczyny i III miejsce- gospodarze. W grupie gimnazjalistów -I miejsce –  Żory, II miejsce -Jastrzębie-Zdrój ZS nr 10, III miejsce -gospodarze. Wśród uczniów szkół zawodowych najlepsze wyniki uzyskała młodzież z Żor, II miejsce z Cieszyna i III-gospodarze.

Zaangażowanie i integracja uczestników i ich opiekunów, niezwykły klimat ‚Masnówki’ oraz piękna wiosenna aura sprawiły, że XIII Jastrzębskie Spotkania z Lekturą Szkolną miały niepowtarzalny charakter, gdyż – jak mówi noblistka W. Szymborska- ‚nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy’.