16 kwietnia każdy chętny będzie mógł zwiedzić Obwód Utrzymania Autostrady A-1 w Świerklanach. W programie przewidziano oglądanie budynku głównego, magazynu soli, a także przejście na węzeł autostradowy ‚Świerklany’.

OUA ‚Świerklany’ będzie otwarty w godzinach od 12.00 do 16.00. W trakcie imprezy przewidziano prezentację działalności GDDKiA w Katowicach, a poszczególne Wydziały zaprezentują się na przygotowanych stoiskach – będzie możliwość zadawania pytań związanych tak z budową jak i  utrzymaniem dróg krajowych, aspektami ochrony środowiska czy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program Dnia Otwartego:
12.10 – powitanie przybyłych gości
12.30 i 14.00 – prezentacja działalności GDDKiA w Katowicach – salka konferencyjna
12.30 – 16.00 – zwiedzanie OUA ‚Świerklany’ i węzła ‚Świerklany’

Organizatorem jest katowicki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.