Już po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół nr 2 wzięli udział w Dniu Przedsiębiorczości. Tegoroczna impreza odbyła się w siedzibie szkoły 31 marca.

‚Dzień Przedsiębiorczości’ to ogólnopolski projekt skierowany do uczniów szkół  ponadgimnazjalnych. Sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. W ramach jednodniowych praktyk uczniowie pozyskiwali informacje o wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu m.in. w Urzędzie Skarbowym, Państwowej Straży Pożarnej, Camayeu Polska Sp. z o.o.

Zapoznawali się także z organizacją i zarządzaniem w wyżej wymienionych firmach.

Z okazji Dnia Przedsiębiorczości w ZS nr 2 zorganizowano również wykłady z następujących tematów: ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (prelekcja wygłoszona przez pracownika ZUS), finansowanie działalności gospodarczej ze środków publicznych (przygotowany przez pracownika PUP).

Więcej informacji o programie na www.junior.org.pl