Najlepsi uczniowie klas o profilu górniczym będą mogli liczyć na pracę w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Prezydent miasta Marian Janecki kolejny raz podpisał z JSW – największym producentem węgla koksowego w Europie – porozumienie dotyczące współpracy miasta i spółki w zakresie kształcenia uczniów w szkołach w specjalnościach górniczych.

W 2007 roku zgodziliśmy się utworzyć nowe klasy o specjalnościach górniczych, tak, aby zapewnić kadrę największemu pracodawcy w mieście. Świadomość, że obrany kierunek kształcenia daje pewność pracy w przyszłości jest bardzo ważna, stąd działania ze strony miasta. Kiedy w latach 90. kopalnie wstrzymały przyjęcia, zaczęły też znikać klasy kształcące górników i później pojawiła się tzw. luka pokoleniowa. Obecnie JSW czeka na absolwentów klas górniczych, ale gwarancję zatrudnienia mają tylko najlepsi, więc warto się uczyć – podkreśla prezydent miasta Marian Janecki.

W Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 młodzież będzie mogła pobierać naukę w systemie dziennym w specjalnościach: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk i technik mechatronik.

Z kolei Szkoła Policealna nr 3 w Zespole Szkół nr 6, na podbudowie szkół dających wykształcenie średnie, proponuje dwuletni cykl kształcenia w specjalności technik górnictwa podziemnego.

Dyplom górnika eksploatacji podziemnej, ślusarza i elektryka będzie można zdobyć w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe będą się odbywać w jednostkach organizacyjnych JSW. Porozumienie przewiduje, że w ramach współpracy spółka udostępni nieodpłatnie dla Centrum Kształcenia Praktycznego sztolnię na terenie KWK ‚Pniówek’ w celu prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Na pracę mogą liczyć najlepsi w nauce absolwenci, którzy zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Oczywiście muszą oni otrzymać zdolność do pracy pod ziemią oraz uzyskać pozytywny wynik badania psychotechnicznego o przydatności do takiej pracy.